Doktorský studijní program Informatika (P1801) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Informatika, obor Autonomní systémy

Přehled doktorandů

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Tomáš Filip
Umělé neuronové sítě s aplikacemi na Internetu
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Ondřej Mazurek
Autonomní loT systémy pro efektivní správu budov
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Daniel Valenta
Smečkové algoritmy
Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Mgr. Jan Drastik Geometrické membránové systémy Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Pavel Martínek Paralelní výpočty pro multiagentové systémy Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
RNDr. Michal Pobucký, Dis.
Modulární fuzzy-neuronová predikce časových řad
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
V kombinované formě
Mgr. Martin Pavlíček
Metody strojového učení pro analýzu psycho-sociálních jevů na Internetu
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Jakub Skácel, přerušeno
Počítačová analýza a klasifikace rizikovosti aterosklerotických plátů v sonografických řezech
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Josef Botlík Chování autonomních systémů na vymezené infrastruktuře Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Ing. Zbyněk Obdržálek
Komunikace agentů v UAV multiagentových systémech Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
RNDr. Jiří Martinů Akcelerované struktury na FPGA pro simulaci metod umělé inteligence Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Dipl. Ing. Pavel Fréhar, přerušeno
Multiagentní IS v prostředí cloudu pro vývoj ERP systémů Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.