Doctoral Study Programme Physics (P1703) - PhD students [ENG]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Physics, obor Theoretical physics and astrophysics

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě


Santu Mondal
Theoretical studies related to experiment ATLAS
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.