Doktorský studijní program Fyzika (čtyřletá) (P1703) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Fyzika (čtyřletá), obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě


Mgr. Evariste Boj

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Dmitriy Ovchinnikov

Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.
Mgr. Ondřej Nicolas Karpíšek
Solitony v částicové a molekulové fyzice
Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Sudipta Hensh, M.Sc
Akreční struktury v okolí kompaktních objektů Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Ivan Muzalevskii Několikačásticové rozpady v jaderné fyzice Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Mgr. Antonina Zinhailo Quasinormální mody testovacích polí a pohyb testovacích částic v blízkosti černých děr Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Adam Hofer Pokročilé metody analýzy signálu v observační radioastronomii Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
Mgr. Radim Pánis Chaotický pohyb v poli kompaktních objektů Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Debora Lančová Počítačové modelování akrečních procesů v binárních systémech s černými děrami a neutronovými hvězdami Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Mgr. Karol Petrík Observační efekty akrečních procesů relativistických objektů Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Mgr. Tursinbay Oteev
Testování částic a strunové smyčky v poli kompaktních objektů Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Iryna Bormotova Kosmologické modely s proměnnou prostorovou křivostí Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Mgr. Kateřina Klimovičová
Teoretické a observační aspekty procesů v poli kompaktních objektů Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Mgr. Gabriela Urbancová

přerušeno

Rentgenové binární systémy a vnitřní struktura kompaktních hvězd
Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
V kombinované formě


Mgr. Martin Petrásek, přerušeno
Rotující prostoročasy s nenulovou kosmologickou konstantou Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.