Doktorský studijní program Fyzika (čtyřletá) (P1703) - oborová rada a školitelé [CZ]

Seznam členů CZ

Doktorský studijní program Fyzika (čtyřletá), obor Teoretická fyzika a astrofyzika

 

Členové oborové rady:

Interní:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.

Externí:

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Přednášející:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Prof. John Miller

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Školitelé:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Prof. PhD. Ivan Hubač, DrSc.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Prof. Marek Artur Abramowicz, Ph.D., Dr.h.c.

Prof. John Miller

Doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.