Absolventi studijního oboru Archeologie

Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D., disertační práce Věteřovské sídliště v Olomouci; obhájena 16.6.2016

Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D., disertační práce Kultura s lineární keramikou v českém Slezsku; obhájena 23.3.2016

Mgr. David Rožnovský, Ph.D., disertační práce Věteřovské sídliště v Hodonicích a jeho postavení v rámci starší doby bronzové na Znojemsku; obhájena 18.2.2016