Absolventi studijního oboru Tvůrčí fotografie

MgA. Adrian Wykrota, Ph.D., disertační práce na téma Pozice dokumentární fotografie v Polsku v letech 1960 - 2020; obhájena 14. 12. 2023

MgA. Krzysztof Gołuch, Ph.D., disertační práce na téma Polské dokumentární fotografky od roku 1989 do současnosti; obhájena 23. 3. 2023

MgA. Jan Brykczyński, Ph.D., disertační práce na téma Aktuální tendence v oblasti fotografických knih; obhájena 23. 3. 2023

MgA. Rafał Siderski, Ph.D., disertační práce na téma Rodina v polské dokumentární fotografii od roku 2000; obhájena 23. 3. 2023

Mgr. MgA. Ondřej Durczak, Ph.D., disertační práce na téma Fotografické publikace severní Moravy a Slezska; obhájena 6. 10. 2022

MgA. Krzysztof Kowalczyk, Ph.D., disertační práce na téma Fotografie ve tvorbě vybraných polských umělců po roce 1989; obhájena 21. 3. 2022

MgA. Jana Hunterová, Ph.D., disertační práce na téma Studio výtvarné fotografie 1962  1969; obhájena 21. 3. 2022

MgA. Katarzyna Sagatowska, Ph.D., disertační práce na téma Fotografický trh v Polsku v letech 2003 - 2020; obhájena 21. 3. 2022

MgA. Michaela Hrubá, Ph.D., disertační práce na téma Přemysl Koblic - fotograf a publicista; obhájena 21. 3. 2022

MgA. Marek Malůšek, Ph.D., disertační práce na téma Vývoj studia na Institut tvůrčí forografie FPF SU v Opavě 2006 - 2012; obhájena 17. 3. 2022

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D., disertační práce na téma Novinářská fotografie na Slezsku ve dvou největších regionálních denících "Trybuna Roboticza" a "Dziennik Zachodni" od roku 1945 do současnosti, obhájena 4. 12. 2020

MgA. Daniel Šperl, Ph.D., disertační práce na téma Počátky subjektivní dokumentární fotografie v USA, obhájena 19. 6. 2019

MgA. Michal Luczak, Ph.D., disertační práce na téma Fotografie a narace, mají fotografie schopnost vyprávět?, obhájena 7. 9. 2018

MgA. Krzysztof Szewczyk, Ph.D., disertační práce na téma Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti, obhájena 7. 9. 2018

Mgr. Rafał Milach, Ph.D., disertační práce na téma Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku; obhájena 14. 6. 2016

MgA. Dušan Kochol, Ph.D., disertační práce na téma Britská módní fotografie od roku 1945 do roku 2000; obhájena 20. 11. 2015

Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., disertační práce na téma Historiografie a kritika české fotografie 1938-2000; obhájena 19. 6. 2013