Absolventi studijního oboru Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

Mgr. Markéta Kramolišová, Ph.D., disertační práce Fehleranalyse korpusbasiert; obhájena 27. 9. 2022

Mgr. Markéta Šmalcová, Ph.D., disertační práce Tiere in den Kinder- und Hausmärchen. Narratologische Analysen; obhájena 27. 9. 2022

PhDr. René Kron, Ph.D., disertační práce na téma Frequencies of French Expressions in American English (Frekvence francouzských výrazů v americké angličtině); obhájena 25. 4. 2019

Mgr. Pavel Heisig, Ph.D., disertační práce na téma Corpus Approach to Compiling a Terminological Lexicon (Kompilace terminologického lexikonu za pomocí nástrojů korpusové lingvistiky a jazykového korpusu); obhájena 14. 9. 2015

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., disertační práce na téma Culinary lexicon analysis (Analýza odborného lexika hotelnictví); obhájena 17. 4. 2013

Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D., disertační práce na téma Editing oral history interview (Editace orálně-historických interview); obhájena 7. 9. 2011

Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., disertační práce na téma Gender in Internet Relay Chat (Gender v jazyce chatu); obhájena 7. 9. 2011

PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., disertační  práce na téma Articles and Their Use in English Text. With a Proposal for a Semantically Annotated Corpus (Členy a jejich použití v anglickém textu. S využitím sémanticky anotovaného korpusu); obhájena 20. 9. 2010

Mgr. Josef Molnár, Ph.D., disertační práce na téma Studien zur Aufbereitung und Auswertung von Korpustexten (Studie k přípravě a analýze korpusových textů); obhájena 20.9.2010