Absolventi studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika (čtyřletá)

Mgr. Ivan Muzalevskii, Ph.D., disertační práce na téma Population and investigation of the light neutron rich nuclei in direct reactions; obhájena 29. 8. 2023

Mgr. Martin Petrásek, Ph.D., disertační práce na téma Influence of the cosmological constant on astrophysical processes; obhájena 10. 2. 2023

Sudipta Hensh, M.Sc., Ph.D., disertační práce na téma Signatures of theories of gravity beyond Einstein Equivalence Principle; obhájena 29. 6. 2022

Mgr. Gabriela Urbancová, Ph.D., disertační práce na téma X-ray binary systems and the internal structure of compact stars; obhájena 7. 12. 2021

Mgr. Kateřina Klimovičová, Ph.D., disertační práce na téma Theoretical and observational aspects of physical processes in the field of compact objects; obhájena 7. 12. 2021

Mgr. Jaroslav Vrba, Ph.D., diserační práce na téma Matter rotating around compact objects; obhájena 14. 10. 2020

Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D., disertační práce na téma Optické efekty v poli kompaktních objektů; obhájena 24. 8. 2018

Mgr. Bobir Toshmatov, Ph.D., disertační práce na téma Částice a pole kolem kompaktních objektů; obhájena 24. 8. 2018

Mgr. Arman Tursunov, Ph.D., disertační práce na téma Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů; obhájena 5. 6. 2018

Mgr. Martin Blaschke, Ph.D., disertační práce na téma Černé díry v multidimenzionálních prostoročasech; obhájena 22. 8. 2017

Mgr. Jan Novotný, Ph.D., disertační práce na téma Numerické simulace polytropických objektů; obhájena 22. 8. 2017

Mgr. Hana Kučáková, Ph.D., disertační práce na téma Toroidální konfigurace dokonalé kapaliny v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou; obhájena 16. 9. 2016

Mgr. Karel Adámek, Ph.D., disertační práce na téma Diskové struktury v poli kompaktních objektů; obhájena 23. 3. 2016

Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D., disertační práce na téma Zkoumání a vlastnosti exotických lehkých jader 6Be a 10He; obhájena 27. 3. 2014

Mgr. Filip Blaschke, Ph.D., disertační práce na téma Dynamická realizace scénáře bránových světů pomocí topologických solitonů; obhájena 13. 9. 2013

Mgr. Martin Kološ, Ph.D., disertační práce na téma Pohyb strun v poli kompaktních objektů; obhájena 13. 9. 2013

Mgr. Ing. Andrea Kotrlová, Ph.D., disertační práce Oscilace akrečních disků v poli bránových kompaktních objektů; obhájena 13. 9. 2013

Mgr. Jan Hladík, Ph.D., disertační práce Kompaktní objekty v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou a bránovými parametry; obhájena 16.8.2012

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., disertační práce Stavové rovnice a struktura neutronových hvězd; obhájena 19.8.2010