Absolventi studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika

Mgr. Martin Vojík, Ph.D., disertační práce Určování parametrů rezonancí z experimentálních dat; obhájena 19. 8. 2010

RNDr. Eva Šrámková, Ph.D., disertační práce Oscilace diskových struktur v poli kompaktních objektů; obhájena 24. 6. 2010

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., disertační práce K některým aspektům optických efektů v blízkosti černých děr a neutronových hvězd; obhájena 24. 6. 2010

Mgr. Jan Schee, Ph.D., disertační práce Optical phenomena in curved spacetimes; obhájena 5. 3. 2009

RNDr. Gabriel Török, Ph.D., disertační práce O některých aspektech vysokofrekvenčních quasiperiodických oscilací v rentgenovém záření akreujících kompaktních objektů; obhájena 18. 9. 2008

RNDr. Josef Juráň, Ph.D., disertační práce Interakce mezonů v hadronovém prostředí a související procesy; obhájena 18. 9. 2008