Absolventi studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny

PhDr. Lucie Gilarová, Ph.D., disertační práce Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970; obhájena 15. 2. 2024

Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová, Ph.D., disertační práce Města a měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy v předbělohorském období; obhájena 15. 2. 2024

Mgr. Vladimír Vícha, Ph.D., disertační práce Vývoj zemědělství na Vítkovsku v letech 1947 - 1972; obhájena 13. 10. 2022

Mgr. Martin Krůl, Ph.D., disertační práce Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice; obhájena 22. 9. 2020

PhDr. Ivana Koucká, Ph.D., disertační práce Antické dějiny v české historiografii na modelu osobnosti prof. Josefa Dobiáše, obhájena 22. 9. 2020

Mgr. Dimitris Atanasiadis, Ph.D., disertační práce Úloha komunistické strany Československa v okresech Jeseník a Šumperk v letech 1945-1960; obhájena 27. 2. 2020

Mgr. Hana Komárková, Ph.D., disertační práce Služební přísahy v pozdně středověkých a raně novověkých městech severní Moravy a Slezska; obhájena 20. 3. 2019

Mgr. David Radek, Ph.D., disertační práce Bolek V. Opolský. Život a legenda; obhájena 20. 9. 2017

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D., disertační práce Klasická studia na německé filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy, později Německé univerzity v Praze v letech 1882-1945. Osudy a osobnosti; obhájena 21. 9. 2016

Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D., disertační práce Zeměbranecké a dobrovolnické prapory v zemi Moravskoslezské 1808-1809; obhájena 2. 3. 2016

Mgr. Iveta Rosolová, Ph.D., disertační práce Organizační vývoj Národního muzea a jeho vliv na regionální muzejnictví v Čechách od roku 1860 do roku 1914; obhájena 2. 3. 2016

Mgr. Radim Plaček, Ph.D., disertační práce Život reformního komunisty Oldřicha Černíka před reformou *1921 - 1963 (+1994); obhájena 25. 6. 2015

Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D., disertační práce Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848-1914; obhájena 25. 6. 2015

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D., disertační práce Slovenské jednotky na frontách 2. světové války; obhájena 25. 6. 2015

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D., disertační práce Židé v Českém Slezsku 1918-1945; obhájena 26. 8. 2014

Mgr. Aleš Binar, Ph.D., disertační práce Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945-1989; obhájena 21. 1. 2014

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., disertační práce Politické strany na Přerovsku 1861-1918; obhájena 21. 1. 2014

JUDr. et Mgr. Stanislav Polnar, Ph.D., disertační práce Státní bezpečnost, kulturní politika a legislativa v letech 1948 až 1989; obhájena 24. 9. 2013

Mgr. Lenka Nováková, Ph.D., disertační práce Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století; obhájena 26. 6. 2013

PhDr. David Pindur, Ph.D., disertační práce Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770 (v kontextu těšínského biskupského komisariátu); obhájena 29. 8. 2012

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., disertační práce Das Reichsarchiv Troppau (Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien); obhájena 22. 2. 2012

Mgr. Richard Mahel, Ph.D., disertační práce Život, dílo a pozůstalost moravského historiografa Františka Bedy Dudíka (1815-1890); obhájena 22. 9. 2011

PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., disertační práce Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období (1620-1740); obhájena 21. 6. 2011

PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D., disertační práce Hukvaldské panství v kontextu mensálních a komorních statků olomouckého biskupství před Bílou horou (1553-1619); obhájena 7. 9. 2010

Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., disertační práce Vincenc Prasek (1843-1912); obhájena 4. 2. 2010

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D., disertační práce Druhá republika na Ostravsku 1938-1939; obhájena 4. 2. 2010

Mgr. Petr Kozák, Ph.D., disertační práce Mocenská uskupení v pozdně středověké stavovské společnosti. Hlohovské vévodství mezi zeměpanskou a zemskou politikou; obhájena 23. 6. 2008

Mgr. Martin Pelc, Ph.D., disertační práce Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938; obhájena 19. 2. 2008

PhDr. Ivo Baran, Ph.D., disertační práce Polští socialisté na československém Těšínsku a Ostravsku v období první republiky;

obhájena 19. 10. 2007

Mgr. Michal Chvojka, Ph.D., disertační práce Hrabě Josef Sedlnický jako prezident Policejního a cenzurního dvorního úřadu ve Vídni (1817-1848); obhájena 21. 6. 2007

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., disertační práce Soudní retribuce na Královehradecku v letech 1945-1948; obhájena 9. 2. 2006

PhDr. Václav Štěpán, Ph.D., disertační práce Moravský markrabě Jošt 1354-1411; obhájena 9. 2. 2005

Mgr. Jana Onderková, Ph.D., disertační práce Německé politické strany v československém Slezsku v letech 1918-1938; obhájena 9. 2. 2005

Mgr. Pavel Douša, Ph.D., disertační práce Organizace českého muzejnictví 1945-1989; obhájena 23. 9. 2005

PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., disertační práce Vztahy mezi československou a polskou armádou (Polskie Siły Zbrojne) v letech 1939-1945; obhájena 23. 6. 2004

PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., disertační práce Kulturní politika v českých zemích 1948-1950; obhájena 25. 9. 2003