Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika)

Úvod

Účastníci projektu

 • Archeologický seminář Ústavu historie a muzeologie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagielłońskiego w Krakowie
 • Muzeum Beskyd Frýdek - Místek
 • Muzeum w Bielsku - Białej
 • Muzeum Novojičínska

Cíle projektu

 1. Řešit otázky spojené se vznikem a funkcí výšinného osídlení v pravěku, především otázku masového přechodu obyvatelstva v severní části Karpatské kotliny a Přikarpatí na výšinná sídliště na konci doby bronzové a na počátku doby železné
 2. Podpořit rozvoj archeologie v oblasti Moravské brány a ve Slezsku
 3. Podpořit rozvoj česko-polské archeologické a muzejní spolupráce
 4. Zintenzívnit kontakty mezi akademickou a muzejní sférou archeologie
 5. Zapojit studenty do vědecké práce

Finanční a materiální zajištění

 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
 • Muzeum w Bielsku-Białej
 • Muzeum Novojičínska
 • Projekt Grantové agentury ČR 404/01/0306 "Neolit a eneolit českého Slezska"

Vědečtí garanti

 • Prof. Dr. hab. J. Chochorowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • PhDr. V. Janák, CSc., Slezská univerzita, Opava

Průzkumný tým

Odborní pracovníci:
 • Mgr. B. Chorąży, Muzeum, Bielsko - Biała
  - vedoucí týmu a koordinátor projektu za polskou stranu
 • PhDr. E. Grepl, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
  - koordinátor projektu za českou stranu
 • PhDr. Z. Břízová, Muzeum Beskyd, Frýdek - Místek
 • J. Číp, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
Studenti:
Archeologický seminář Slezské univerzity, Opava
 • V. Dudková
 • R. Frait
 • J. Hlas
 • J. Juchelka
 • A. Knápek
 • J. Langer
 • M. Paulus
 • K. Výška
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiełłońskiego, Kraków
 • A. Mielec
 • W. Mirocha
 • Sz. Skorski
 • J. Slowioczková
 • M. Zbranková
Akademia Humanistyczno - Techniczna, Bielsko - Biała
 • R. Skoczylas
Externí experti
 • Prof. RNDr. A. Přichystal, CSc., Masarykova univerzita, Brno
  - determinace surovin kamenné industrie
 • Mgr. P. Neruda, PhD., Moravské zemské muzeum, Brno
  - typologicko-technologická analýza štípané kamenné industrie
 • Mgr. P. Stabrava, Archeologický ústav AV ČR Brno, pracoviště Opava
  - letecká fotodokumentace


Expedice a studenti Archeologického semináře Slezské univerzity před Rodným domkem S. Freuda v Příboře, podzim 2000

Průzkum proběhl v šesti etapách v letech 2000 - 2003. Bylo procházeno území o celkové rozloze více než 1000 km čtverečních a objeveno 157 nových archeologických lokalit na katastrech 65 obcí, mezi nimi pravděpodobně 35 sídlišť z období pravěku a 8 z vrcholného středověku, příp. raného novověku.