Vědecko-výzkumné projekty 2023

Projekty GAČR v r. 2023

Název

Šlarafie: prvek hry v kultuře 19. století
Řešitel Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info
2023 - 2024 - 2025
Id
23-04979S