Vědecko-výzkumné projekty 2021

Projekty GAČR v r. 2021

Název

Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968)
Řešitel Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info
2019-2020-2021
Id
19-10401S


Název
Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)
Řešitel
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info
2019-2020-2021
Id
19-03950S