Vědecko-výzkumné projekty 2019

Projekty GAČR v r. 2019

Název

Oscilace a koherentní jevy v akrečních discích kolem kompaktních objektů a jejich observační podpisy
Řešitel Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (Ústav fyziky)
Info 2017-2018-2019
Id 17-13967S
Název

Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku
Řešitelka PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (FF MU Brno)
Spoluřešitelka
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (Ústav archeologie)
Info 2017-2018-2019
Id 17-13967S
Název

Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968)
Řešitel Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info
2019-2020-2021
Id
19-10401S
Název
Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)
Řešitel
Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Ústav historických věd)
Info
2019-2020-2021
Id
19-03950S
Název
Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr
Řešitel
Roman Konoplya, Ph.D. (Ústav fyziky)
Info
2019-2020-2021