Český jazyk a literatura

bakalářské studium prezenční (jednooborové a sdružené) a kombinované

•    charakteristika studijního programu
•    studijní plány v ISSU
•    závěrečná práce
•    okruhy státních závěrečných zkoušek
•    rozvrh kombinovaného studia


Český jazyk a literatura

navazující magisterské studium prezenční (jednooborové a sdružené)

•    charakteristika studijního programu
•    studijní plány v ISSU
•    závěrečná práce
•    okruhy státních závěrečných zkoušek


Knihovnictví

bakalářské studium prezenční a kombinované

•    charakteristika studijního programu
•    studijní plány v ISSU
•    závěrečná práce
•    okruhy státních závěrečných zkoušek
•    rozvrh kombinovaného studia


Knihovnictví

navazující studium prezenční a kombinované se specializací

•    charakteristika studijního programu
•    studijní plány v ISSU
•    závěrečná práce
•    okruhy státních závěrečných zkoušek
•    rozvrh kombinovaného studia


Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

bakalářské studium prezenční a kombinované

•    charakteristika studijního programu
•    studijní plány v ISSU
•    závěrečná práce
•    okruhy státních závěrečných zkoušek
•    rozvrh kombinovaného studia

Dobíhající studijní obory

Česká literatura (bc.) – okruhy státních závěrečných zkoušek
Český jazyk a literatura (bc.) – okruhy státních závěrečných zkoušek
Bohemistika (nav.) –  okruhy státních závěrečných zkoušek
Knihovnictví (bc.) –  okruhy státních závěrečných zkoušek
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (nav.) – okruhy státních závěrečných zkoušek
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (bc.) – okruhy státních závěrečných zkoušek