Vedení ústavu

pověřen vedením ústavu
tajemník ústavu
sekretářka ústavu

Oddělení lingvistiky

vedoucí oddělení

Oddělení literatury

vedoucí oddělení
Externisté

Oddělení knihovnictví

Externisté

Oddělení kulturní dramaturgie

vedoucí oddělení
Externisté