Telefonní kontakty

01

+420 553 684 423

Místnost

01

MR-313

PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.

Email: sona.schneiderova@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav bohemistiky a knihovnictví

odborný asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav bohemistiky a knihovnictví