Název projektu: Aktivně proti rakovině prsu, děložního čípku a varlat

Cíl projektu: Cílem navrhovaného projektu je stále  velmi aktuální problematika prevence onkologických onemocnění se zaměřením na oblast prsu a děložního čípku u žen a u mužů na prevenci nádoru varlat. V rámci projektu budou zpracovány odborné edukační materiály, které budou použity při přednáškách, workshopu a při veřejné prezentaci pro širokou veřejnost města Opavy v Edukačním centru a na Horním náměstí v Opavě.

Název programu: Rozvojové projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví

Přednášky a workshopy o prevenci rakoviny prsu, varlat v kontextu „Proč je důležité samovyšetření a včasná návštěva u lékaře“.

Ročně lékaři v České republice odhalí přes sedm tisíc nových zhoubných nádorů prsu. Rostou i počty pacientů, kteří se léčí s rakovinou varlat a děložního čípku. I proto Slezská univerzita pořádá preventivní kampaň k samovyšetření. Odborníci z Ústavu ošetřovatelství se zaměřují  zejména na dospívající. Ti si mohou na modelech vyzkoušet, co je běžné  a u čeho už zpozornět.

„Rakovina se nevyhýbá ani mladé generaci, která si však často riziko neuvědomuje. V médiích probíhají kampaně zaměřené na prsa a varlata, přesto však osobní kontakt a možnost si tuto prevenci vyzkoušet osobně velmi chybí,“ popisuje Yvetta Vrublová z Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Právě její tým projekt Aktivně proti rakovině prsu a děložního čípku řeší.

„Cílem je přímo oslovit co nejvíce dospívající a vést je k zamyšlení nad svým zdravím a naučit je aktivně poznat to, co je fyziologické a co naopak nikoliv. Vyzkoušet si na modelech poznat drobné změny a útvary, které nejsou normální. Následná včasná návštěva u lékaře často zachraňuje život. Proto nelze podceňovat prevenci a samovyšetřování, ale naopak ji zařadit do běžného života,“ dodala. 

Realizuje dvouhodinové přednášky spojené s workshopem na středních školách v Opavě a Ostravě, studentům prakticky ukazuje jak postupovat při samovyšetření prsu a varlat a jaké jsou možnosti prevence nádoru prsu a děložního čípku. Přednášky doplňují praktické nácviky na modelu varlat a simulátoru vyšetření prsů.

Nejen studentům ze škol, ale i ostatním zájemcům budou nabídnuty přednášky  s možností praktického nácviku samovyšetření prsu a varlat  přímo v Edukačním centru Ústavu ošetřovatelství.

Obyvatelé Opavy budou mít možnost využít poradenství i při Dnech prevence, které se každoročně konají na Horním náměstí. Letos budou v úterý 25.června.  Návštěvníci mohou absolvovat například i bezplatné měření krevního tlaku, pulzu, hodnocení BMI, zjištění krevní skupiny nebo hodnoty glykémie.

Na zdraví lidí se podílí různou měrou několik základních faktorů. Vysokým podílem je zde zastoupen životní styl, který zahrnuje aktivní prevenci, která spočívá nejen v cílených preventivních prohlídkách ve zdravotnických zařízeních, ale také v aktivním postoji jedince ke svému zdraví.  Vzhledem k tomu, že je ročně diagnostikováno v České republice přes sedm tisíc nových výskytů zhoubného nádoru prsu (ÚZIS 2015) a také incidence nádorového onemocnění děložního čípku a varlat je nepřehlédnutelná, může cílená prevence významným způsobem ovlivnit časný záchyt těchto onemocnění a tím i následný úspěch léčby.