Složení komise:

  • PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (ÚVSRP) - předseda
  • Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (ÚPPV)
  • Eliška Lerchová (student ÚPPV)
  • Bc. Lucie Zelinková (student ÚVSRP)

Kontakt:

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 14

746 01 Opava

e-mail: igor.hendrychfvp.slu.cz

+420 553 684 139