Složení komise:

  • Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (ÚPPV), kontakt: petr.slovacek@fvp.slu.cz
  • Mgr. Gabriela Světnická (ÚZS), kontakt: gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz
  • Jonáš Jelínek (student), kontakt: jel0051@slu.cz
  • Tereza Jochcová (student), kontakt: joc0010@slu.cz