Žádosti o změny v IP a ISIP projektech

  • Jana Bortlíková
  • 15.11.2018
Informace pro řešitele
Upozorňujeme řešitele, že veškeré žádosti o změny v IP a ISIP projektech musí být na referát pro zahraniční vztahy FVP doručeny nejpozději do 10.12.2018, tak aby mohly být včas projednány na fakultní úrovni a postoupeny na rektorát v požadovaném termínu. 

Děkujeme za spolupráci.