Akademici i studenti se školili v rámci projektu zaměřeného na Snoezelen

  • Viktorie Kovářová
  • 25.04.2023
Autorka: Ing. Eva Prokšová

Minulý týden se proděkanka pro zahraniční vztahy Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a vedoucí Ústavu speciální pedagogiky doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. společně s pěti studenty Speciální pedagogiky zúčastnili týdenního školení na téma „Therapeutical approaches of Snoezelen“, realizovaného v rámci mezinárodního projektu "Support of the Snoezelen concept and its integration into university education", č. 2020-1-CZ01-KA203-078267, který je spolufinancovaný z programu Erasmus+. Organizátorem školení byl partner projektu Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Školení se účastnili také akademičtí pracovníci a studenti dalšího partnera projektu Univerzity v Lleidě.

Kromě zajímavých přednášek a workshopů na půdě vysoké školy byly na programu také návštěvy různých zařízení pro osoby s demencí, s mentálním postižením či s kombinovaným postižením v Krakově a blízkém okolí.

Zajímavý byl také doprovodný program, kdy kromě poznávání krás historického centra Krakova navštívili účastníci také solné doly ve Wieliczce. Naši studenti také navázali na dřívější setkání v Opavě a utužovali vztahy se studenty z Krakova a z Lleidy během večerního programu.
 
Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek