Workshop „PROCES REALIZACE CHYTRÝCH MĚST STRATEGIÍ SMART“

  • Vaculíková Martina
  • 06.12.2018
Dne 4. prosince 2018 členové řešitelského týmu a zástupce aplikačního garanta vědeckého projektu uspořádali workshop.

Dne 4. prosince 2018 členové řešitelského týmu a zástupce aplikačního garanta vědeckého projektu s názvem „Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst“ realizovaného s finanční podporou Technologické agentury ČR uspořádali společný workshop. Cílem setkání bylo nastartování diskuze s představiteli veřejné správy a to zástupci krajského úřadu, zástupce vedení statutárního města Opavy, pracovníky na magistrátech měst a Charity Opava. Přítomní společně debatovali o využívání digitálních technologií, které mění život obyvatel a zlepšují jeho kvalitu. Diskuze vycházela ze strategických priorit Moravskoslezského kraje pro koncepci „Chytřejší kraj“. Účastníci workshopu se zaměřili nejenom na problematiku, jak digitalizace ovlivňuje a zasahuje do různých oblastí života obyvatel, ale také se zaměřili na příklady dobré praxe i na rizika, která mohou nastat a jejich reálných dopadech na občany.
V rámci implementace výsledků do praxe již ukončeného projektu TA ČR s názvem „Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví“ řešitelský tým také seznámil účastníky s webovou prezentací výsledků, které jsou dostupné odborné i laické veřejnosti.
 

Autoři: Magdalena Chmelařová, Věra Juříčková, Helena Kolibová