Rozvoj spolupráce s Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  • Viktorie Kovářová
  • 30.11.2022
Ve dnech 14.-16.11.2022 navštívili pracovníci a studenti Ústavu pedagogických a psychologických věd Katedru psychologie univerzity v Čenstochové.

Autor: dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. a Mgr. Jana Bortlíková

Díky iniciativě polského Studentského vědeckého kroužku „Milovníci psychologie“ skupina studentů z Fakulty veřejných politik v Opavě přijela s reciproční návštěvou na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Setkání se za fakultu zúčastnila vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. a Mgr. Petr Slováček, Ph.D., ústavní koordinátor zahraničních vztahů a také pětice studentů studijních programů Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory. Za polskou stranu vedla jednání paní dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. Během setkání bylo projednáno pokračování spolupráce v rámci projektu „Studenti studentům, ročník 2022“. Výzkumní pracovníci zastupující obě partnerská pracoviště navrhli vytvoření mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu existence rodinného systému za účasti prarodičů. Forma takového pokračování spolupráce byla schválena všemi účastníky tohoto setkání a vzbudila také jejich obrovský zájem.


Obě dvě partnerská pracoviště spolupracují v rámci různorodých aktivit dlouhodobě. Mezi nejvýznamnější výsledky této spolupráce aktuálně patří článek s názvem Certain Predictors of Coping with Stress by the Studied Adolescents publikovaný v říjnu 2022 v časopise Health Psychology Report ve spoluautorství E. Napora, V. Cabanová a M. Kolaříková. Tento společný článek je výsledkem  výzkumné stáže hostujícího odborníka paní dr hab. Elżbiety Napora, prof. UJD. na pozici Senior Researcher  na FVP v období 1.2. – 30.4.2022, stáž byla realizována v rámci projektu „Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871. Tato stáž se stala příležitostí pro rozvoj a rozšíření vědecké spolupráce i v oblasti projektu kvalitativního výzkumu tykajícího se srovnání obrazu rodiny u českých a polských dospívajících. Získané výsledky byly prezentovány formou posteru na konferenci s názvem Psychologie ve službách rodiny (polsky: Psychologia w służbie rodziny) organizované Gdaňskou univerzitou v Polsku (Uniwersytet Gdański) v září 2022. Projektový tým se skládal z vědců ze Slezské univerzity v Opavě (doc. PaedDr. V. Cabanová, PhD.,  PhDr. V. Kocourková, Ph.D.) a také z Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (dr hab. E. Napora, prof. UJD, dr E. Kornacka-Skwara, mgr J. Kielińska). Připravená publikace založená na výsledcích tohoto výzkumu se stala součástí knižní monografie spolufinancované v rámci programu polského Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (polsky: Minister Edukacji i Nauki) s názvem „Dokonalá výuka – podpora vědeckých konferencí“ (polsky: „Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych”). Článek bude zveřejněn ještě letos, tj. v roce 2022.