Mezinárodní workshop v rámci projektu "Studenti - Studentům 2022"

  • Viktorie Kovářová
  • 09.05.2022
Ve dnech 27.–29.4.2022 hostil Ústav pedagogických a psychologických věd FVP mezinárodní workshop realizovaný v rámci výzkumno-didaktického projektu „Studenti – Studentům 2022“, jehož nositelem je Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Workshopu se za polskou stranu zúčastnily studentky Katedry psychologie,  Wiktoria Elmanowska a Agnieszka Sulińska, které  pro studenty FVP vedly kurz s názvem Jak cię widzą tak cię piszą. Workshop odborně zaštítily dr hab. prof. UJD Elżbieta Napora a Mgr Julita Kielińska. Organizačním koordinátorem na české straně byly doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. a PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. společně s týmem Ústavu pedagogických a psychologických věd.