Zpráva o výzkumné stáži hostujícího odborníka ze zahraničí na naší fakultě

  • Viktorie Kovářová
  • 13.05.2022
V období od 1.2. – 30.4.2022 působila na FVP v rámci výzkumné stáže hostujícího odborníka na pozici Senior Researcher paní dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. Stáž byla realizována v rámci projektu „Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871.
Během pobytu byly realizovány dva empirické projekty. Cílem prvního projektu bylo porovnat kvalitu mezilidských vztahů mezi vrstevníky polské a české mládeže pomocí patentované škály komunikace mezi dospívajícími a vrstevníky (Adolescent-Peers Communication Scale, SKAR). Výsledky zpracované z hlediska komunikace a její otevřenosti či obtíží budou následně publikovány. Cílem druhého projektu bylo zobrazit rodinu pomocí kvalitativní metody a porovnat tento obraz mezi mladými dospělými z České republiky a Polska. Projekt umožnil vytvoření mezinárodního týmu výzkumníků využívajících psychologický test kresby rodiny. 
Stáž vytvořila příležitost k výměně myšlenek a zkušeností, což se stalo základem pro spolupráci s Ústavem pedagogických a psychologických věd FVP SU při realizaci mezinárodního vědeckého sympozia Večer s psychologií #5. Výzkumný tým také představil nejnovější polský výzkum o fungování moderní rodiny. 
Pro studenty ÚPPV byl připraven mezinárodní workshop realizovaný v rámci výzkumno-didaktického projektu „Studenti – Studentům 2022“, jehož nositelem je Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Workshopu se za polskou stranu zúčastnily studentky Katedry psychologie, které pro studenty FVP vedly kurz s názvem Jak cię widzą tak cię piszą.