Publikační a jiné výstupy pracovníků Výzkumného centra pro sociální začleňování


doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. 

Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID       Scopus Author ID       ISNI

 

prof. PhDr.  Pavel Mühlpachr, Ph.D.prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.


Vybrané publikace jsou k dispozici zde:

KALEJA, Martin. (Ed.) Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2019. 119 s. ISBN 978-80-7510-329-1.