Název projektu:Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Číslo projektu:
Doba řešení projektu:2014–2015
Název dotačního programu:Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavní řešitel projektu:

Spoluřešitelé:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Další pracovníci centra v participaci:

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Bc. Zlatuše Krpcová
Teritoriální přímý dopad:13 krajů České republiky, mimo hlavní město Praha

Stručný popis projektu: Projekt představuje celorepublikový výzkum, v jehož rámci jsou tří základní oblasti: sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol, sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov, sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání.

VÝSTUPY PROJEKTU

monografie

 • KALEJA, M. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze  Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-191-4.  Publikace dostupná zde.


 • ZEZULKOVÁ, E. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-189-1  Publikace dostupná zde.


 • JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu. Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-188-4   Publikace dostupná zde.


 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7          Publikace dostupná zde.


závěrečné zprávy s parametry monografie

 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4


 • JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 2. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-164-8.


 • KOLAŘÍKOVÁ, M., JANIŠ, k. ml. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-158-7


metodika

 • ADAMUS, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7  Publikace dostupná zde.


tematické workshop:

 • Tematický workshop pro prezentací výsledků výzkumu v rámci KA1 na FVP SU v Opavě
 • Tematický workshop pro prezentací výsledků výzkumu v rámci KA3 na FVP SU v Opavě
 • Tematický workshop pro prezentací výsledků výzkumu v rámci KA3 v Krnově
 • Tematický workshop pro prezentací výsledků výzkumu v rámci KA2 v Krnově
 • Tematický workshop pro prezentací výsledků výzkumu v rámci KA2 v Sokolově