Telefonní kontakty

01

+420 553 684 186

Místnost

01

C-441

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Email: jitka.skopalova@fvp.slu.cz

Profesní zaměření: sociální patologie, teorie sociálních deviací, vybrané kapitoly ze sociologie, prevence projevů rizikového chování, gerontosociologie, paliativní a hospicová péče

Místnost: C441 / 4. patro

Konzultační hodiny v ZS 2021/22: středa 14.00 - 15.00 (příp. ostatní dle osobní domluvy) prostřednictvím MS Teams, nutno domluvit předem e-mailem!


Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav pedagogických a psychologických věd

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav pedagogických a psychologických věd