Telefonní kontakty

01

+420 553 684 186

Místnost

01

C-441

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Email: jitka.skopalova@fvp.slu.cz

Profesní zaměření: sociální patologie, teorie sociálních deviací, vybrané kapitoly ze sociologie, prevence projevů rizikového chování, gerontosociologie, paliativní a hospicová péče

Místnost: C441 / 4. patro

Konzultační hodiny v ZS 2023/24:

Po předchozí domluvě (prostřednictvím e-mailu) KDYKOLIV dle potřeb a možností studentů v prostředí  MS Teams.


Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště