Telefonní kontakty

01

+420 553 684 134

Místnost

01

C-418

PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Email: miroslav.pilat@fvp.slu.cz

Zaměření: sociální práce a sociální služby, supevize

Osobní stránky: odkaz zde


Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

odborný asistent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky