Telefonní kontakty

01

+420 553 684 323

Místnost

01

C-456

Ing. Jiří Zemánek

Email: jiri.zemanek@fvp.slu.cz

Publikační činnost

---