Telefonní kontakty

01

+420 553 684 323

Místnost

01

C-456

Ing. Jiří Zemánek

Email: jiri.zemanek@fvp.slu.cz


Pracoviště

01

Centrum výpočetní techniky

ICT pracovník

Fakulta veřejných politik v Opavě

Úsek tajemníka fakulty

Centrum výpočetní techniky