Zřízení fakulty - Tisková zpráva

Slezská univerzita bude mít od podzimu třetí fakultu

Opava/ Akademický senát Slezské univerzity zřídil svým usnesením z 22. dubna Fakultu veřejných politik. Nová fakulta má zahájit činnost k 1. říjnu letošního roku a stane se pátou univerzitní součástí, z toho třetí se sídlem v Opavě. Její vznik byl umožněn vyčleněním některých studijních programů z Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

„Fakulta veřejných politik otevře nové perspektivy rozvoje v moderně a netradičně koncipovaných studijních programech a oborech zaměřených ve své rozhodující většině na politické a sociální vědy,“ uvedl rektor Slezské univerzity Rudolf Žáček. Novou součást vytvoří bakalářské a magisterské studium v programu Sociální politika a sociální práce a dále bakalářské studium ve studijních programech Mezinárodní teritoriální studia, Specializace v pedagogice a Ošetřovatelství. „V budoucnosti se fakulta podle možností zaměří na přípravu akreditace navazujících magisterských studijních programů, případně programu doktorského,“ dodal rektor.

Zřízení nové fakulty je součástí rozvojové strategie Slezské univerzity. Zúží širokou škálu studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty a umožní racionalizaci řídících činností a rozvojových aktivit na obou fakultách jak v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné. Ještě letos by měla nová fakulta dosáhnout počtu 1200 studentů.

Slezská univerzita vznikla v roce 1991. Dvě její původní fakulty, a to Filozofická v Opavě a Obchodně podnikatelská v Karviné, existují ale už od roku 1990. O devět let později se staly univerzitními součástmi Matematický ústav v Opavě a Vzdělávací centrum v Krnově. Dnes má univerzita ve všech nabízených studijních oborech na 6,5 tis. studentů.

Opava, 2008-04-29

za správnost:
Ivan Augustin, mluvčí