Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa je mezinárodní, nepolitická, nekonfesijní, vzdělávací a kulturní nadace. Vznikla na sklonku sedmdesátých let v Oxfordu s cílem pomoci ohrožené kultuře a vzdělanosti v komunistickém Československu. Až do roku 1989 sídlila v zahraničí (Velká Británie, Francie, Kanada, USA, Belgie, Německo) a pomáhala českým a slovenským aktivistům vytvořit síť tajných bytových seminářů "podzemní univerzity", překládat a vydávat nejdůležitejší díla západní demokratické literatury v samizdatových edicích a organizovat nezávislé kulturní aktivity.

V roce 1990 byla založena Československá Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně a pobočkami v Praze a v Bratislavě, kde pokračovala v plnění svého poslání v nových podmínkách přechodu od totality k demokracii. Od roku 1993 uskutečňují společné i své vlastní programy dvě organizace - Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve Slovenské republice. Svou činností se nadace snaží napomáhat rozvoji vzdělávání a posílení občanské společnosti v obou republikách.
Pomoc nadace spočívá nejen v udělování nadačních příspěvků jednotlivým projektům, ale také v aktivním přístupu nadace při přípravě i realizaci projektu. Nadace je jako skutečný partner ochotna podílet se na řešení organizačních a administrativních záležitostí i na vyhledávání partnerů.

Podpora je určena převážně vysokoškolským pracovištím. Žádost o nadační příspěvek však může podat kterákoliv organizace, jejíž projekt odpovídá zaměření nadace a podmínkám aktuálních programů.

adresa: Vzdělávací nadace Jana Husa
Žerotínovo náměstí 9
602 00 Brno
tel.: +420 549 491 049 +420 549 491 059
fax: +420 549 491 050
e-mail: vnjh (at) ics.muni.cz
web: http://www.hlavkovanadace.cz/