Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97

Podpora studentů

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 nevyčerpává své záměry jen podporou kulturních, sociálních a zdravotních potřeb současnosti. Ve svém názvu má slovo VIZE, vyjadřující, že vyhlíží do časů příštích. Myslí přitom i na vzdělávání. Jednu z možných cest podpory vzdělanosti představuje mnohaleté úsilí Nadace VIZE 97 podporovat magisterské či postgraduální studium studentů českých vysokých škol v zahraničí a na úctyhodných univerzitách v celém světě (např. v USA, Kanadě, Japonsku, Číně, Rakousku, Francii, Švédsku, Velké Británii a v Itálii) v různých oborech - architektury, dějin umění, mezinárodních vztahů, sociologie, ekologie, hudební kompozice, fyziologie, dokumentární filmové tvorby, humanitární a rozvojové pomoci ad.

adresa: Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97
Královská zahrada 50
119 08 Praha
tel.: +420 (0)2 2437 2414
fax: +420 (0)2 2437 2415
e-mail: nadace(at)vize.cz
web: http://www.vize.cz