Nový obrázek

Visegrad Scholarship Program

Visegrádský stipendijní program nabízí stipendia studentům magisterských a doktorských studijních programů a také výzkumná stipendia pro akademické pracovníky napříč všemi obory studia až do délky 4 semestrů na více než 190 vysokoškolských institucích ve střední a východní Evropě. 

Žadatelé z ČR mohou žádat o stipendium na jakékoliv akreditované univerzitě nebo vysokoškolské instituci se sídlem v zemích V4, dále v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a na Ukrajině. 

Podmínky pro žadatele:

 • Země původu, trvalého pobytu žadatele a sídlo domácí instituce musí být v jiné zemi, než je země hostitelské instituce.
 • Vzdálenost mezi domácí a hostitelskou institucí a také místem trvalého pobytu a hostitelskou institucí musí být více než 150 km.
 • Délka pobytu je pro studenty magisterského studia 1–4 semestry, pro doktorandy a akademické pracovníky 1–2 semestry.
 • Stipendium ve výši 2,300 €/semestr pro žadatele a 1,500 € pro hostitelskou instituci

Podávání přihlášek

 • výhradně online prostřednictvím platformy My Visegrad
 • termín pro podávání přihlášek je 15. března, 12:00
 • povinnou přílohou je pro všechny typy pobytů sken platného identifikačního dokladu
 • studenti MSP dále doloží Transcript of Records za poslední dva semestry a Letter of Acceptance z hostitelské univerzity (ne starší než 3 měsíce)
 • studenti DSP a akademičtí pracovníci doloží Letter of Acceptance včetně schváleného detailního plánu realizace studijního/výzkumného záměru (ne starší než 3 měsíce)


Dokumenty:


Bližší informace na https://www.visegradfund.org/Visegrad Fund

Tento program podporuje spolupráci mezi zeměmi V4 a je rozdělen do tří kategorií:

Malé granty

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.
V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v
oblastech:

 1. kulturní spolupráce (např. festivaly, publikace)
 2. vědecké výměny a výzkum (např. konference, publikace)
 3. školství (např. semináře, letní školy)
 4. výměny mladých lidí (sportovní, výchovní a kulturní aktivity pro děti a mládež)
 5. přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4)
 6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).

Standardní granty

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. březen a 15. září.
V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

 1. kulturní spolupráce
 2. vědecké výměny a výzkum
 3. školství
 4. výměny mladých lidí
 5. přeshraniční spolupráce
 6. podpora turismu

Strategické granty

Termíny pro podávání žádostí jsou 15. únor a 15. květen.


Více informací na www.visegradfund.org .