Stipendia Ruth Crawford Mitchellové

Pro výzkumné pobyty na Pittsburghské universitě (The University of Pittsburgh) lze využít stipendium Ruth Crawford Mitchellové.

Toto stipendium je určeno pro vysokoškolské učitele (nikoli studenty), vědce a pracovníky vládních i soukromých institucí na pokročilé úrovni a umožňuje provádět na této universitě výzkum aplikovatelný na problémy České republiky nebo Slovenska. Preferovanými oblastmi jsou školství a vzdělávání, věda a výzkum, veřejná správa, politické vědy, ekonomie a sociologie.

Podmínky pro uchazeče:

  • musí být občanem ČR nebo SR
  • mít vysokoškolské vzdělání a několik let praxe
  • velmi dobrá znalost angličtiny
  • musí se do tří měsíců po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit do vlasti a pokračovat ve své započaté dráze

Před podáním přihlášky musí zájemce navázat kontakt s pracovníkem Pittsburghské univerzity a získat od něj doporučující dopis, který musí obsahovat jeho závazek působit během pobytu uchazeče jako jeho konzultant nebo školitel a zajistit pro něj pracovní zázemí (pracovní místo, možnost používat e-mail, přístup k počítači a k odborným zdrojům). 

Délka pobytu je zhruba tři a půl měsíce, od poloviny srpna (vybraní stipendisté by měli počítat s tím, že se na universitě zúčastní orientačního týdne pro zahraniční vědce, který se koná třetí týden v srpnu) do prosince, pokrývá tedy prakticky celý zimní semestr.

Celková výše stipendia je 7000 US dolarů.

Stipendisté si sami hledají a zajišťují ubytování, univerzita jim poskytne užitečné e-mailové adresy týkající se ubytování.

Formulář přihlášky a další informace lze získat zde.

Uzávěrka přijímání přihlášek je každoročně 30. března (datum doručení).

Kontakt:

 

Ms. Cristina Lagnese

Nationality Rooms Program

1209 Cathedral of Learning

University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA 15260

USA

Tel.: 001/412/624 6159

e-mail: Mcl38@pitt.edu