British Chevening Scholarships

Britské ministerstvo zahraničí poskytuje tzv. "Chevening Scholarships" umožňující postgraduální studijní pobyty na britských universitách. Několik stipendií bude uděleno i uchazečům z České republiky. Stipendia jsou zpravidla jednoroční ("one year Diploma/Masters courses"), možné jsou však i kratší pobyty na tři až šest měsíců ("shorter vocational courses or research attachments lasting from three to six months"). Stipendium pokrývá školné, životní náklady ve Velké Británii i cestovní náklady.

Uchazeči musí splňovat následující podmínky:

  • být ve věku od 25 do 35 let
  • musí již mít ukončen alespoň první stupeň vysokoškolského vzdělání ("first degree")
  • velmi dobrá znalost angličtiny
  • vysoká motivace, dobrá schopnost komunikace s jinými lidmi
  • občanství České republiky
  • výhodou je, když uchazeč má již praxi

Formulář žádosti lze stáhnout z webové stránky britského velvyslanectví (www.britain.cz) nebo Britské rady (www.britishcouncil.cz).

Přihlášky je třeba zasílat na adresu:

Paní Helena Sojková
British Council
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1

Uchazeči, kteří budou zařazeni do užšího výběru, budou konat pohovor na britském velvyslanectví. Dbá se na to, aby studijní zaměření stipendistů bylo relevantní z hlediska zájmů britské zahraniční politiky a britského velvyslanectví.

Kontakt a bližší informace:

Helena Sojková
Britská rada
e-mail: Helena.Sojkova (at) british.council.cz

web: www.chevening.com