Aktion

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a  vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

V květnu 1997 byl k programu AKTION přičleněn Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného prozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení.

V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje dvakrát resp. třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION.

Stipendisté jsou nominováni devítičlennou výběrovou komisí programu AKTION, která se schází jedenkrát ročně.

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Büro für Akademische Kooperation und Mobilität des ÖAD/Academic Cooperation and Mobility Unit - ACM / Kancelář pro akademickou spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.

adresa: Aktion
Senovážné náměstí 26
110 00 Praha 1
tel.: +420 (0)2 2423 0069
fax: +420 (0)2 2422 9697
e-mail: aktion (at) dzs.cz
web: http://www.dzs.cz/aktion/