Fulbrightova stipendia

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

Fulbrightova stipendia pro občany ČR:

1. Fulbright-Masarykovo stipendium: pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

2.  Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející: pro zástupce akademické obce v ČR, činné ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na:

https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR

1. Pracovníci univerzit v ČR mohou ve svých kurzech využít pobytu stávajících přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam (včetně působiště v ČR) pro daný rok je na: https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

Na této stránce je i seznam současných amerických stipendistů v dalších evropských zemích a je možné jej rovněž využít pro případné pozvání stipendisty do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR. Přehled stipendistů v Evropě je pravidelně aktualizován na webových stránkách programu.

Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.cies.org/program/fulbright-us-scholar-program

2. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející nabízíme také Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). O

Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednictvím on-line přihlášky na naší webové stránce https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.

adresa: J.W.Fulbright Commission
Karmelitská 17
11801 Praha 1
tel.: +420 (0)2 2271 8452 +420 (0)2 2272 9987
fax: +420 (0)2 697 5600
e-mail: fulbright (at) fulbright.cz
web: http://www.fulbright.cz