Francouzský institut v Praze

Institut sídlí v samém centru Prahy ve Štěpánské ulici č. 35 od roku 1930, kdy byl jakousi „univerzitou v malém“, kde přednášel např. Hubert Beuve-Méry nebo Vladimir Jankelevitch. Stejně jako všech 153 francouzských kulturních center v zahraničí i Francouzský institut v Praze plní dvě základní funkce:

 • šířit francouzský jazyk a kulturu v rozmanitých podobách s důrazem na moderní vývoj
 • podílet se v rámci projektů spolupráce na kulturním životě hostitelské země.

V Praze v České republice je tento záměr naplňován prostřednictvím tří okruhů činnosti, kde Francouzský institut plní roli jazykového a kulturního centra, umělecké a kulturní platformy a centra kulturního života a setkávání.

Jazykové a kulturní centrum

V Institutu je k dispozici veřejnosti:

Oddělení se nachází v samém srdci frankofonního prostředí, jedinečném v Praze. Každým rokem přivítá více než 3 500 studentů a poskytne přibližně 12 000 hodin výuky.

Mediatéka Francouzského institutu nabízí svým uživatelům aktualizované kolekce zahrnující všechny obory vědění. Dokumenty jsou převážně ve francouzštíně, ale naleznete zde i české překlady textů francouzských autorů. Mediatéka má za cíl informovat o všech aspektech francouzských reálií, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji současné francouzské společnosti.

Umělecká a kulturní platforma

Francouzský institut se věnuje celému spektru uměleckých a kulturních disciplín (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, literatura, film...) s cílem podpořit současnou francouzskou tvorbu a myšlení. V roce 2005 se Francouzský institut podílel na realizaci 120 kulturních akcí, ať už se jednalo o šíření, koprodukci, projekty spolupráce nebo prostou podporu. Tři strategické osy:

 • jedinečná přítomnost na české kulturní scéně:  
  – současná hudba : 2000 posluchačů se zůčastnilo 7 koncertů první řady cyklu „Krása dneška“
  – stará hudba: dvanáct koncertů, tvůrčích a vzdělávacích workshopů ve spolupráci s festivalem Sablé sur Sarthe
  – nový cirkus a významná podpora nového festivalu „Letní Letná“ (Cirque Baroque)
  – současný jazz a Jazzová noc (Xtet/Bruno Régnier a Laurent de Wilde)
  – multimédia a festival „Intermultimediales“
 • spolupráce s významnými kulturními partnery:
  – současný tanec, zapojení Institutu do evropského projektu Kultura 2000 „Danse A 3 Lab“
  – divadlo, prostřednictvím spolupráce se Švandovým divadlem a divadlem Archa
  – současná hudba na scéně paláce Akropolis a klubu Roxy („Euroconnections“ a festival evropských DJ)
  – výtvarné umění ve spolupráci s muzeem Kampa (Alechinski) a Galerií Futura („Sbírky bez hranic FRACu Grand Est“)
  Institut pravidelně spolupracuje s okruhem přibližně 80 kulturních partnerů (festivaly, instituce a kulturní struktury).
 • přiblížení špičkových výsledků francouzských humanitních věd a umění:
  – cyklus přednášek „Rozumět dnešnímu světu“
  – cyklus „Tváře...“ představuje přední současné francouzské myslitele – ve spolupráci s IMEC
  – program „Hosté“ tvoří mistrovské kurzy francouzských umělců (15 vyučujících, více než 200 českých stážistů)

Centrum kulturního života a setkávání

Francouzský institut se 4000 uživateli týdně představuje pluridisciplinární kulturní centrum, které v Praze nemá obdoby. V roce 2005 proběhla modernizace prostor a vybavení Institutu (renovace mediatéky, kavárny a galerie a instalce nového zvukového systému v kinosále), která zvýšila jeho přitažlivost:

 • intenzivní program akcí, které se konají přímo v prostorách Institutu: v roce 2005 proběhlo 25 setkání v literární kavárně, přibližně dvacet přednášek s následnou diskusí, dvě velké kulturní události („Jazzová noc“ a „Svátek hudby“), kinohraní – filmové koncerty v kinosále...
 • Kino 35: sál o 260 místech, je nezávislé kino, které uvádí francouzské či další zahraniční filmy v původním znění. Všechny filmy jsou opatřeny českými a někdy anglickými titulky (nebo jsou, ve výjimečných případech simultánně tlumočeny)
 • do zrenovované kavárny a galerie, která se již stala významným centrem fotografické tvorby
 • modernizované francouzské knihkupectví dotváří záměr Institutu být otevřeným a přátelským místem
adresa: Francouzský institut
Štěpánská 35
111 21 Praha
tel.: +420 (0)2 2140 1011
fax: +420 (0)2 2223 1786
e-mail: ifp (at) ifp.cz
web: http://www.ifp.cz/