Zahraniční partner spolupráce

dr hab., prof UJD Daniel Kukla

e-mail: d.kukla@ujd.edu.pl 


Pracoviště:   Katedra Badań nad Edukacją, Wydzial Nauk Społecznych, Uniwerystet Humanistyczno-Przyrodniczy, im. J. Długosza w Czestochowie, Polsko

web: www.kbe.ujd.edu.pl


Odborná charakteristika: Jeho vědecko-výzkumná orientace směřuje k tématu kompetencí a uplatnění jedinců na trhu práce, k otázkám konkurenceschopnosti a profesní přípravy studentů ve své pregraduální přípravě. Oblast vzdělávací trajektorie, podpory, rozvoje její kvality a další její atributy jsou rovněž předmětem jeho dlouhodobého bádání. v různých kontextech. Je autorem a spoluautorem mnoha publikačních výstupů, aktivně se účastní nejen národních, ale i mezinárodních konferenčních a jiných setkání, na kterých prezentuje poznatky vycházející z projektových záměrů tematizovaných k oblasti profesního a kariérního poradenství.


Působnost zahraničního partnera spolupráce:  
vědecko-výzkumné aktivity v oblasti zlepšování dostupnosti studia uchazečům a studentům z marginalizovaných skupin obyvatelstva, rozvoje a podpory práce akademických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských institucí,
spoluúčast na přípravě tvorby nástrojů a mechanizmů k implementaci inkluzivních přístupů v systému terciárního vzdělávání pro uchazeče o studium a studenty vysokoškolského vzdělávání,
facilitace akademických pracovníků, vědeckého týmu v oblasti koncepce a realizace výzkumných schémat, včetně evaluace jejich procesů a výstupů v rámci svého kmenového pracoviště,
budování a propojování vědeckých kapacit v rámci systémů internacionalizace veřejných vysokých škol, zejména v oblasti projektové, výzkumné a publikační.


Výstupy spolupráce za rok 2019:
podpora a koordinace zahraničních učitelských výměnných pobytů z partnerské univerzity Uniwerystet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie (dr hab., prof. UJD. Daniel Kukla, dr Wioleta Duda, dr Monika Czerw, dr Edyta Skoczylas-Krotla),
facilitace a podpora projektových záměrů v rámci výzvy NAWA,
podpora a koordinace publikačních aktivit a výstupů,
participace na aktivitách spojených se zveřejněním recenzovaného sborník příspěvků autorského kolektivu a tvorbou distančních studijních textů,
posílení mezinárodní redakční rady časopisu Social Pathology and Prevention, odborné anonymizované posouzení vybraných textů, participace na spoluatorském příspěvku zaslaném k uveřejnění,
strategické budování vědecko-.výzkumných kapacit.