Návštěva Daruvaru

  • Barbora Hozová
  • 22.11.2023

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

V listopadu 2023 proběhla supervize pracovní stáže studentů v České základní škole J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru. Doc. Zezulková diskutovala se studenty 2. ročníku (Ondřejem Chalupou, Adélou Polhošovou, Adélou Tkáčovou a Karolínou Heriánovou) témata vyplývající z průběhu tříměsíční praktické stáže s důrazem na rozvoj profesních kompetencí studentů. Studenti sdělovali své zkušenosti nabyté asistencí ve vzdělávacím procesu a reflektovali svoji práci pohledem speciálních pedagogů. Pozornost byla rovněž věnována silným a slabým stránkám účasti na pracovní stáži v průběhu studia.

Svým působením v zahraničí studenti důstojně reprezentují Ústav speciální pedagogiky FVP SU. Ředitelka základní školy Mgr. Marija Valek se těší na další spolupráci s našimi studenty.