• Viktorie Kovářová
 • usp
 • 29.05.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Nový studijní program NMgr. Speciální pedagogika

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci navazujícímu magisterskému studijnímu programu Speciální pedagogika! Tento dvouletý studijní program bude nově možno na Fakultě veřejných politik v Opavě studovat v prezenční i kombinované formě studia.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 01.04.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky vás zve na on-line přednášku

Dne 12. dubna se od 14:00 uskuteční on-line přednáška na téma Komunikace a její specifika u jedinců s těžkým zrakovým postižením.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 25.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky

Studenti Ústavu speciální pedagogiky a Ústava pedagogických a psychologických věd se zapojili do tvořivé výzvy a postupně vyrábějí pomůcky pro malé klienty Dětského centra Čtyřlístek. Pomůcky u dětí se zrakovým postižením stimulují hmat či sluch, pomáhají také s rozvojem paměti i pozornosti.
 • Jana Bortlíková
 • usp
 • 17.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 31.05.2023

Nabídka pracovní stáže v Německu

Nabízíme pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ v Německu pro rok 2023/2024 pro studijní programy speciální pedagogika a sociální patologie a prevence.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 22.02.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

O dobrovolnické cestě do Mexika

„Pomoc nezná hranice“, nejen o tom vypráví PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA, ředitelka speciálních škol Diakonie ČCE Ostrava, muzikoterapeutka, mentorka a lektorka, která rovněž působí na Ústavu speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik. Ve dnech 11.1. - 26.1. 2023 se účastnila humanitárně – turistické cesty do Mexika, pod záštitou neziskové organizace Camino. Své osobní zkušenosti s dobrovolnictvím odkrývá v rozhovoru.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 02.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhl workshop ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“

Workshop s názvem ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“ se uskutečnil dne 7.7.2022 na Fakultě veřejných politik v Opavě pod vedením lektorky Mgr. et Mgr. Andrey Silberové. Workshop byl určen zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 02.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyšla nová publikace zaměřená na problematiku auditivní percepce

Publikace autorek PeadDr. Yvety Odstrčilíkové, Ph.D., Mgr. Kristíny Papajové a Mgr. Petry Volné je zaměřena na problematiku auditivní percepce a klade si za cíl upozornit na teoretické a současně praktické poznatky získané ve školské pedagogické praxi.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 24.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 04.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.