Přednáška o vzdělávání na Slovensku

  • Lucie Nožková
  • 06.11.2023
Dne 6. listopadu 2023 proběhla přednáška, která se týkala vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra na Slovensku.
Mgr. Lenka Nadányi, PhD. z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě seznámila studenty speciální pedagogiky se specifiky vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v předškolním vzdělávání. Věnovala se podmínkám vzdělávání na Slovensku a prezentaci disertační práce, která byla obohacující pro další směřování studentů Ústavu speciální pedagogiky.