Ústav speciální pedagogiky vás zve na přednášku

  • Barbora Hozová
  • 25.10.2023

Přednáška bude zaměřena na specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v preprimárním vzdělávání. Načrtne specifické výzvy a příležitosti, s nimiž se pedagogové setkávají při zabezpečování edukace v tomto kontextu. Dále se bude zaměřovat na vybrané podmínky povinného preprimárního vzdělávání na Slovensku. Během přednášky budou prezentovány výsledky výzkumu disertační práce zaměřené na identifikaci a analýzu vybraných podmínek povinného jednoletého preprimárního vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra na Slovensku. Studenti se mimo výsledky výzkumy seznámí také s využitím metody SWOT analýzy v kvalitativním výzkumu. Doufáme, že přednáška bude inspirací pro studenty, pro jejich vlastní cestu ve studiu a práci s dětmi s poruchami autistického spektra.