Proběhl workshop ,,Rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku romského etnika“

  • Barbora Hozová
  • 25.09.2023

Autor: PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

V rámci projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění proběhl workshop na téma „Rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku romského etnika“. Cílem workshopu bylo poskytnout v teoretické části workshopu informace o romském etniku jako kulturní a etnické minoritě. V praktické části pak nabídnout účastníkům ukázky praktických možností podpory, metod a forem práce, které mohou být ve vzdělávání dětí předškolního věku romského etnika využity včetně podpůrných mechanismů, jejichž cílem je usnadnit romským dětem proces vzdělávání a napomoci tak jejich integraci do majoritní společnosti.

Účastníkům byly předány letáčky o rozvojových aktivitách v rámci komunikačních schopností dětí předškolního věku a pomůcka pro rozvoj sluchového vnímání.