Publikace představuje multismyslové prostředí Snoezelen

  • Lada Dobrovolná
  • 06.11.2023
Publikace s názvem IMPLEMENTATION OF SNOEZELEN-MSE IN THE CZECH REPUBLIC, POLAND AND CATALONIA byla napsána a publikována v rámci projektu "Support of the Snoezelen concept and its integration into university education".

Autor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 

Účelem této společné práce je ukázat Snoezelen jako podpůrný a účinný nástroj v rukou odborníků partnerských pomáhajících profesí speciální pedagogiky, psychologie a ergoterapie. Hlavním cílem je identifikovat podobnosti a rozdíly v používání filozofie a ukázat zvláštní přístup týkající se České republiky, Polska a Katalánska. Na jedné straně je publikace určena všem zájemcům o toto téma, na druhé straně vyplňuje mezeru v prostoru akademických monografií a příruček a je zaměřena na studenty a akademické pracovníky. Publikace souvisí s výstupy projektu Erasmus + podpora konceptu Snoezelen a jeho začlenění do vysokoškolského vzdělávání.

Elektronická verze publikace ke stažení ZDE.


Autoři této publikace:

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. (ed.) 

Dr. Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Dr. Ramona Ribes Castells , Dr. María José Cid Rodriguez


Publikaci vydala Slezská univerzita v Opavě v rámci projektu "Support of the Snoezelen concept and its integration into university education", číslo projektu 2020-1-CZ01-KA203-078267, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Evropské unie.