První promoce Ústavu Speciální pedagogiky

  • Barbora Hozová
  • 03.07.2023

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

V aule Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě proběhly koncem června slavnostní promoce prvních absolventů bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, garantovaného mateřským Ústavem speciální pedagogiky. Absolventi tak rozšíří řady erudovaných a kompetentních odborníků pomáhajících profesí, kteří dokáží odborně a kvalifikovaně podporovat ty, kteří to nejvíce potřebují. Garantka studijního programu motivovala absolventy k dalšímu studiu v oboru speciální pedagogika a popřála jim hodně štěstí při překonávání bariér na nerovných cestách k rovným příležitostem pro všechny.