DEN PREVENCE

  • Barbora Hozová
  • 30.06.2023

Autor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

V posledním předprázdninovém týdnu se Ústav speciální pedagogiky zapojil aktivně do akce Dne prevence, který opakovaně pořádá Fakulta veřejných politik v obchodním centru Breda v Opavě. Studentky oboru speciální pedagogika tentokrát zaměřily svou pozornost na prevenci školní neúspěšnosti formou rozvoje smyslové percepce. Připravily si úkoly na rozvoj hmatového, zrakového a sluchového vnímání, vytvořily informační osvětové letáčky k rozvoji smyslového vnímání a jeho důležitosti související s každodenním životem a učením dětí. S největším ohlasem se u příchozích návštěvníků setkaly aktivity na rozvoj hmatového vnímání – hmatové pexeso, poznávání předmětů po hmatu, tvoření pavučiny z dřívek na trénink jemné motoriky, ale také ukázka Braillova písma a Pichtova psacího stroje pro nevidomé.  I díky těmto již pravidelným aktivitám s běžnou veřejností se v Opavě daří šířit informace o využitelnosti a potřebnosti oboru speciální pedagogika.