KULATÝ STŮL VI

  • Barbora Hozová
  • 23.06.2023
TÉMA: Koordinace spolupráce Ústavu speciální pedagogiky FVP SU se školami a školskými zařízeními
Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Šesté setkání zástupců Ústavu speciální pedagogiky FVP SU s odborníky z praxe proběhlo ve čtvrtek 22.6.2023 u kulatého stolu na FVP SU. 
Zástupci základních škol, základních škol speciálních a mateřských škol z opavského a ostravského regionu diskutovali o možnostech spolupráce v rámci projektové výzvy OP JAK. V této souvislosti byla věnována pozornost výsledkům realizovaných projektů v letech 2021-2022 a okolnostem mezirezortní spolupráce. Účastníci poukazovali na nedostatečnou legislativní oporu k realizaci mezirezortní spolupráce a nekoncepční přístupy k procesům evaluace preventivních programů na školách.
Ve druhé části setkání byl reflektován průběh odborných praxí za LS 2022/23 a upřesněna organizace odborných praxí na ZS 2023/24. Zároveň byly projednány možnosti asistentské účasti studentů na školách při volnočasových aktivitách a doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Termín dalšího setkání u kulatého stolu byl stanoven na leden 2024. Tématem setkání bude spolupráce při rozvoji kompetencí studentů nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika.